Doanh nghiệp tự quyết định con dấu

Doanh nghiệp tự quyết định con dấu
TP - Ngày 26/11, Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Luật quy định, doanh nghiệp (DN) có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của DN theo quy định của pháp luật. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin tên DN, mã số DN. 

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho biết: DN có nghĩa vụ thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của điều lệ công ty. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu. Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7/2015. 

MỚI - NÓNG