Đề xuất vùng đất ngập nước Vân Long thành khu ramsar thế giới

Đề xuất vùng đất ngập nước Vân Long thành khu ramsar thế giới
TP - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình và các bộ, ngành liên quan xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đề xuất công nhận Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Gia Viễn, Ninh Bình) là khu ramsar quốc tế (các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế-PV). Nếu đề xuất này được chấp thuận, đây sẽ là khu ramsar thứ 9 của Việt Nam.

Vân Long là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng Bắc bộ với hệ sinh thái đầm lầy ngập nước bao quanh hệ thống địa hình hang động karst và các hệ thống thủy văn ngầm ở vùng đất thấp. Cảnh quan này rất hiếm, gần như không thể tìm thấy ở đâu khác tại Đông Dương.

MỚI - NÓNG