Đề xuất mới về hình thức quản lý, khai thác nhà và đất

TPO - Tại dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở giao cho Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, Bộ Tài chính vừa đề xuất ba hình thức quản lý, khai thác nhà, đất.
Đề xuất mới về hình thức quản lý, khai thác nhà và đất ảnh 1
Tin liên quan