Đề nghị tăng lương cho Tổng Kiểm toán Nhà nước

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc
Tổng KTNN Hồ Đức Phớc
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho rằng, cần quy định bậc lương mới đối với Tổng KTNN cho tương xứng với vị thế, trách nhiệm.

Sáng 22/12, báo cáo tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước (KTNN) tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cho biết, bảng lương Tổng KTNN hiện nay có hai bậc. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật KTNN năm 2015, nhiệm vụ và trách nhiệm của Tổng KTNN cao hơn, nặng nề hơn so với Luật KTNN năm 2006. Tuy nhiên, bậc lương của Tổng KTNN hiện nay vẫn chưa được sửa đổi để tương xứng với nhiệm vụ và trách nhiệm được giao.

Tổng KTNN chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ đối với kết luận, kiến nghị của ngành về sai phạm của đơn vị được kiểm toán và thực hiện nhiệm vụ của thành viên BCĐ TƯ về phòng chống tham nhũng. Vì vậy, cần quy định bậc lương mới đối với Tổng KTNN để tương xứng với vị thế, trách nhiệm của Tổng KTNN đã được Hiến pháp năm 2013 và Luật KTNN năm 2015 quy định. Do đó, KTNN đề nghị UBTVQH quy định bảng lương mới cho Tổng KTNN có 2 bậc lương: Bậc 1 (9,80), bậc 2 (10,40).

Thẩm tra báo cáo về việc KTNN đề nghị quy định bảng lương mới của Tổng KTNN, Chủ nhiệm UB Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết có 2 loại ý kiến. Đa số ý kiến cho rằng, Tổng KTNN là người đứng đầu KTNN do Quốc hội bầu, hiện nay chức danh Tổng KTNN chưa được quy định trong bảng lương chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước ban hành theo nghị quyết của UBTVQH. Đồng thời, với địa vị pháp lý mới của KTNN, Tổng KTNN là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật về chất lượng, nội dung chuyên môn, nghiệp vụ đối với toàn bộ nhiệm vụ được Hiến pháp, Luật KTNN quy định.

Đa số ý kiến đồng tình quy định mức lương của Tổng KTNN có 2 bậc, mỗi bậc tăng 0,1 như đề nghị của KTNN.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị, cần tăng mức lương của Tổng KTNN lên cao hơn, tương đương mức lương của Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC (bậc 1, hệ số lương 10,4; Bậc 2, hệ số lương 11,00), vì cùng là người đứng đầu cơ quan hiến định độc lập, do Quốc hội bầu.

Cho ý kiến về đề nghị này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết bộ sẽ tiếp thu, nghiên cứu đưa vào đề án cải cách tiền lương trình TƯ xem xét. Còn trước mắt với đề nghị của KTNN nếu được UBTVQH quyết định tạm thời cho thực hiện thì Bộ sẽ chấp hành.

MỚI - NÓNG