Có 4 kết quả :

Đừng dạy học sinh “vẽ” chữ tiếng Anh (ảnh chỉ minh họa). Ảnh: Nghiêm Huê

Giáo viên ngoại ngữ thi mười không đạt một

TP - Khảo sát của một cơ sở ĐH đi bồi dưỡng giáo viên cho thấy, có những giáo viên tiểu học mới chỉ đạt đến trình độ A2 (tương đương trình độ học sinh tốt nghiệp THCS theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới).
Mục tiêu của đề án là đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học có đủ năng lực sử dụng ngoại ngữ độc lập​. Ảnh: Nhật Minh.

Đề án ngoại ngữ 2020: Bài học chưa cũ

TP - Sau tám năm thực hiện, đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” đã chi đề nghị quyết toán giai đoạn 2011-2016 hơn 4.258 tỷ đồng. Nhưng theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, đề án không đạt mục tiêu cả về số lượng người học lẫn chất lượng dạy và học ngoại ngữ.
Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 được đánh giá là xa rời thực tế.

Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 chưa sát thực tế

TPO - Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 có một số mục tiêu đặt ra quá cao so với khả năng thực hiện, chưa phù hợp với xuất phát điểm về năng lực ngoại ngữ của người dạy và người học, do đó, cần phải xây dựng chuẩn đầu ra tương ứng và phải có lộ trình để sinh viên đạt được.