Đầu tiên tại ASEAN: Hệ sinh thái xác thực mạnh không mật khẩu “Make in Vietnam”

Để giải quyết những bật cập của mật khẩu, từ năm 2019, VinCSS đã bắt tay nghiên cứu và phát triển một hệ sinh thái “Make In Vietnam” hoàn toàn về xác thực mạnh không mật khẩu với 07 giải pháp hoàn thiện và vẫn đang tiếp tục nâng cấp đổi mới. Sau hơn 02 năm nghiên cứu phát triển và triển khai các giải pháp, hệ thống trong hệ sinh thái VinCSS FIDO2 cho khách hàng, VinCSS đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các đơn vị sử dụng dịch vụ. 
Đầu tiên tại ASEAN: Hệ sinh thái xác thực mạnh không mật khẩu “Make in Vietnam” ảnh 1
MỚI - NÓNG