Dấu ấn của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký quyết định phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” vì có công lớn trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho 18 nhà giáo trên cả nước.

1.Trung tướng GS. TSKH. Nguyễn Công Định, sinh năm 1963, Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự.

Dấu ấn của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân ảnh 1  

Sau khi được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) năm 2010, nhà giáo Nguyễn Công Định tiếp tục đạt các nhiều thành tích trong giảng dạy và nghiên cứu. Trong đó, chủ trì 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Quốc phòng; Chủ tịch Hội đồng xây dựng 4 chương trình khung giáo dục đại học của Học viện…; tác giả chính 8 bài báo khoa học công bố trên tạp chí trong nước và quốc tế; hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Với những kết quả đã đạt được, Nhà giáo Nguyễn Công Định đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen năm 2012; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2016; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Quân kỳ Quyết thắng năm 2011.


2. PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, sinh năm 1963, Giám đốc Học viện Tài chính, Bộ Tài chính.

Dấu ấn của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân ảnh 2  

Sau khi được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2012, Nhà giáo Nguyễn Trọng Cơ chủ trì 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ đã được nghiệm thu, áp dụng hiệu quả; chủ trì 8 đề tài nghiên cứu khoa học cấp học viện; tác giả 1 sách chuyên khảo, đồng tác giả 9 sách chuyên khảo và 6 giáo trình; tác giả chính 13 bài báo khoa học đã đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế; hướng dẫn 6 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 8 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 2 năm 2014.

3. GS.TS Đinh Văn Sơn, sinh năm 1960, Hiệu trưởng trường ĐH Thương mại.

Dấu ấn của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân ảnh 3  

Sau khi được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2010, Nhà giáo Đinh Văn Sơn có 9 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua Toàn quốc năm 2018; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba (2013), Huân chương Lao động hạng nhì (2018); được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (2010)…

Trong giảng dạy, GS. Đinh Văn Sơn đã hướng dẫn sinh viên, học viên học tập, nghiên cứu khoa học, thực tập, thực hành đạt chất lượng và hiệu quả cao, có nhiều đóng góp trong việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học; chủ trì 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã được nghiệm thu, ứng dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực; tác giả 5 bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế; hướng dẫn 8 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 38 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ…

4. PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã, sinh năm 1965, Hiệu trưởng trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, TP Cần Thơ được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2010.

Dấu ấn của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân ảnh 4  

Từ đó đến nay, PGS. Nhã đã 3 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Thành phố, 1 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2020, 5 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì năm 2016.

PGS. Huỳnh Thanh Nhã đã chủ trì 2 đề tài nghiên cứu khoa học, 5 giải pháp sáng kiến cấp thành phố được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tiễn; tác giả chính 26 bài báo khoa học, trong đó có 3 bài đăng trên các tạp chí quốc tế.

5. PGS.TS Nguyễn Văn Dần, sinh năm 1962, Trưởng khoa Kinh tế, Học viện Tài chính, được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2010.

Dấu ấn của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân ảnh 5  

Nhà giáo Nguyễn Văn Dần tiếp tục Chủ trì 3 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia đã được nghiệm thu, đồng chủ trì 3 đề tài nhánh cấp nhà nước và 1 đề tài nghiên cứu cấp bộ được nghiệm thu và ứng dụng hiệu quả; tác giả chính 16 bài báo đăng trên tạp chí trong nước và 2 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế; hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng hai năm 2016. 


6. GS.TS Đào Văn Long, sinh năm 1956, Giảng viên cao cấp Bộ môn Nội, Trường ĐH Y Hà Nội.

Dấu ấn của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân ảnh 6  

Sau khi được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2008, Nhà giáo Đào Văn Long tiếp tục hủc trì 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, nghiên cứu viên chính 1 đề tài nghiên cứu lâm sàng cấp Bộ được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tiễn; chủ biên 1 giáo trình, đồng chủ biên 4 sách chuyên khảo, tham gia biên soạn 1 giáo trình; tác giả chính 38 bài báo khoa học, trong đó có 4 bài đăng trên các tạp chí quốc tế; hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 5 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, 4 bác sĩ chuyên khoa, 2 bác sĩ nội trú; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba (2010), Huân chương lao động hạng nhì (2015).

7. GS.TS Nguyễn Viết Lâm, sinh năm 1956 Giảng viên cao cấp, Khoa Marketing, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Dấu ấn của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân ảnh 7  
Sau khi được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2006, nhà giáo Nguyễn Viết Lâm tiếp tục chủ trì 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ được nghiệm thu và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn; tác giả chính 18 bài báo khoa học (trong đó có 1 bài SCOPUS) được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế; hướng dẫn 8 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, hướng dẫn 32 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; năm 2007 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2011 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 8. PGS.TS Trương Đình Chiến, sinh năm 1958 Giảng viên cao cấp, Khoa Marketing, trường ĐH Kinh tế Quốc dân.
Dấu ấn của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân ảnh 8  

Sau khi được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2014, nhà giáo Trương Đình Chiến Giảng chủ trì 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ trì 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, chủ trì 1 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước được nghiệm thu và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn; tác giả chính 6 bài báo khoa học; hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, hướng dẫn 19 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen (2015); Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2019.

9. GS.TS Võ Quang Minh, sinh năm 1962, trưởng Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, trường ĐH Cần Thơ được phong NGƯT năm 2012.

Dấu ấn của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân ảnh 9  

Từ đó đến nay, GS. Võ Quang Minh chủ trì 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cấp Bộ, 3 đề tài cấp tỉnh đã được nghiệm thu, ứng dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực; tác giả chính 28 bài báo trong tổng số 96 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế có chỉ số ISSN, trong đó có 8 bài báo đăg trên tạp chí quốc tế uy tín có chỉ số ISI và Scopus; hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 29 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Với vai trò là ủy viên BCH Hội Khoa học Đất Việt Nam và Chủ tịch Hội khoa học đất Trường Đại học cần Thơ, Ông đã có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo nguồn cán bộ chuyên ngành quản lý đất đai cho vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Ông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2017.

10. GS.TS Võ Thanh Thu, sinh năm 1955 Giảng viên cao cấp, Khoa Kinh doanh Quốc tế - Marketing, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

Dấu ấn của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân ảnh 10  
Sau khi được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2008, nhà giáo Võ Thanh Thu tiếp tục chủ trì 6 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 2 Dự án nghiên cứu khoa học quốc tế đã được nghiệm thu và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn; tác giả chính 27 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế; hướng dẫn 7 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, hướng dẫn 9 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2019. 11. PGS.TS Trần Doãn Sơn, sinh năm 1954 Giảng viên cao cấp, Bộ môn Chế tạo máy, Khoa Cơ khí, trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM. Sau khi được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2008, nhà giáo Trần Doãn Sơn được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (tháng 12/2008).
Dấu ấn của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân ảnh 11  
Nhà giáo Trần Doãn Sơn luôn yêu nghề, hết lòng hết sức với sự nghiệp giáo dục. Đã chủ trì 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và 1 đề tài cấp thành phố, 1 nhiệm vụ khoa học thuộc dự án Jica, được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả; có 4 sáng kiến đã được cấp Bằng sáng chế; là tác giả chính của 22 bài báo trên các tạp chí quốc tế và tạp chí trong nước; đã hướng dẫn thành công 30 thạc sĩ. 12. GS.TS Lê Hoài Bắc, sinh năm 1963, Giảng viên cao cấp, Khoa Công nghệ Thông tin, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2012.
Dấu ấn của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân ảnh 12  

Nhà giáo Lê Hoài Bắc được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (2018), Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng hai (2017); đã chủ trì 3 đề tài NCKH cấp Nhà nước, 1 đề tài NCKH cấp Bộ và 1 đề tài NCKH cấp thành phố được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả; tác giả chính 12 bài báo khoa học trong đó 8 bài được đăng trên các tạp chí quốc tế, 4 bài được đăng trên các tạp chí trong nước; hướng dẫn thành công 9 nghiên cứu sinh và 30 học viên cao học.

13. GS.TS Nguyễn Thị Cành, sinh năm 1954, nguyên Giảng viên cao cấp, Khoa Tài chính-Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế-Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Dấu ấn của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân ảnh 13  

Sau khi được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2012, nhà giáo Nguyễn Thị Cành tiếp tục chủ trì 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ được nghiệm thu và ứng dụng hiệu quả; tác giả chính 9 bài báo khoa học, đồng tác giả 37 bài báo, tham gia 2 bài báo trong đó có 18 bài được đăng trên các tạp chí quốc tế. Hướng dẫn thành công 3 nghiên cứu sinh và 25 học viên cao học; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2017; giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2016.

14. GS.TSKH Đặng Hùng Thắng, sinh năm 1953 Trưởng Bộ môn Xác suất-Thống kê, Khoa Toán-Cơ -Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2008.

Dấu ấn của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân ảnh 14
2 đề tài NCKH cấp Nhà nước được nghiệm thu và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn; tác giả chính 20 bài báo khoa học (quốc tế); hướng dẫn bảo vệ thành công 5 nghiên cứu sinh 39 thạc sĩ; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2018. 15. Cô Huỳnh Thị Phương Thảo, sinh năm 1971, Giáo viên Trường Tiểu học Việt Lâm, huyện Châu Thành, tỉnh Long An được phong tặng NGƯT năm 2010.
Dấu ấn của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân ảnh 15   28 năm công tác tại trường nằm trên địa bàn vùng sâu của huyện, trình độ dân trí còn thấp, gia đình học sinh còn nhiều khó khăn về kinh tế nên thường xuyên nghỉ học, để khắc phục tình trạng này, cô Huỳnh Thị Phương Thảo thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức nhiều hoạt động nhằm thu hút học sinh tự nguyện đến trường, đạt chất lượng, hiệu quả cao, tham gia nhiều Hội thi đổi mới phương pháp giảng dạy đạt giải cao; có 2 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến cấp huyện đánh giá công nhận, 1 sáng kiến được Hội đồng ngành Giáo dục tỉnh công nhận, đã áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao, giúp đỡ 5 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, bồi dưỡng nhiều học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Nhà giáo Huỳnh Thị Phương Thảo được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2020. Cô cũng là nhà giáo duy nhất bậc phổ thông được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phong tặng Nhà giáo nhân dân lần này.
16. GS.TS, Thiếu tướng Nguyễn Lạc Hồng, sinh năm 1962 Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự.
Dấu ấn của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân ảnh 16

Sau khi được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2008, nhà giáo Nguyễn Lạc Hồng tiếp tục chủ trì 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Quốc phòng, 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước; tác giả chính 6 bài báo khoa học công bố trên tạp chí trong nước và quốc tế; hướng dẫn chính 4 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 41 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2016.

17. PGS.TS Trần Hữu Dàng, sinh năm 1953,Giảng viên cao cấp, Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2006.

Dấu ấn của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân ảnh 17  

Nhà giáo Trần Hữu Dàng là Giáo sư đầu ngành về nội tiết và chuyển hóa, nhà giáo đã chủ trì 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ và tỉnh được ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy và điều trị bệnh đem lại hiệu quả thiết thực; có 116 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế, trong đó là tác giả chính 34 bài; hướng dẫn chính 4 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, hướng dẫn 71 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú; được tặng Huân chương Lao động hạng 3 năm 2008.

18. PGS.TS Phan Trọng Ngọ, sinh năm 1954, Giảng viên cao cấp Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2012. Nhà giáo Phan Trọng Ngọ đã công bố 33 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế; chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm 1 đề tài nghiên cứu khoa học Quỹ Nafosted được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả; được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015.

MỚI - NÓNG