Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc
Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc
TPO - Chiều 26/4, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.  

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tổng số đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm 870 người ở 184 đơn vị bầu cử trong cả nước.

Trong đó Hà Nội và TP HCM có số lượng người ứng cử đông nhất với 50 người ứng cử đại biểu Quốc hội, cụ thể:

Hà Nội có tổng số 50 người ứng cử để bầu ra 30 đại biểu Quốc hội, trong đó Trung ương 13, địa phương 17 người. Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị có 5 ứng viên để bầu lấy 3 đại biểu.

Tại TPHCM có 50 đại biểu ứng cử bầu lấy 30 đại biểu Quốc hội, trong đó Trung ương 14, địa phương 16 người. TP HCM cũng chia làm 10 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị bầu cử có 5 người, bầu lấy 3 đại biểu.

Trong tổng số 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV có 197 người Trung ương giới thiệu, địa phương 673 người, đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu, trong đó có 11 người tự ứng cử.

Về cơ cấu, người ứng cử là phụ nữ 339 người, tỷ lệ 38,97%; người ứng cử là người ngoài Đảng 97 người, tỷ lệ 11,15%; người ứng cử tái cử 168 người, tỷ lệ 19,31%; người ứng cử trẻ tuổi – dưới 40 tuổi có 268 người, tỷ lệ 30,8%.

Trong số 197 người ứng cử có khối cơ quan Đảng 12 người, khối cơ quan Chủ tịch nước và các cơ quan tư pháp 5 người, khối các cơ quan của Quốc hội 113 người, khối Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ 17 người, Bộ Quốc phòng 15 người, Bộ Công an 3 người… Trong tổng số 197 người có 2 người tôn giáo, 7 người ngoài đảng, 6 người trẻ tuổi, 101 người tái cử.

Trong tổng số 673 người ứng cử ở địa phương có 310 người nữ, 187 người dân tộc thiểu số, 90 người ngoài Đảng, 262 người trẻ tuổi.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm