Có 13 kết quả :

Đài Thiên văn Hoà Lạc 60 tỷ có gì lạ?

Đài Thiên văn Hoà Lạc 60 tỷ có gì lạ?

TPO - Đài quan sát thiên văn Hòa Lạc có nhiệm vụ nghiên cứu về Vật lý thiên văn và phổ biến kiến thức về khoa học vũ trụ tới cộng đồng. Được đầu tư 60 tỷ, đây là đài quan sát thiên văn lớn nhất cả nước hiện nay. Đài thiên văn Hòa Lạc có bố trí hệ thống phòng học STEM phục vụ đối tượng là học sinh từ cấp II đến đại học với quy mô tới 200 người học/lớp.