Đại hội Đảng bộ CATW: Dấu mốc lớn cho sự phát triển của lực lượng công an

Đại hội Đảng bộ CATW: Dấu mốc lớn cho sự phát triển của lực lượng công an
TPO - Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, kết quả và thành công của Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra một dấu mốc lớn cho sự phát triển của Đảng bộ CATW và lực lượng CAND.
Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Đảng ủy CATW trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và đại biểu Đại hội đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 27 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết cùng 5 đại biểu đương nhiên tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ CATW dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đại hội Đảng bộ CATW: Dấu mốc lớn cho sự phát triển của lực lượng công an ảnh 1

Thiếu tướng Tô Ân Xô trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: mps.gov.vn

Đại hội Đảng bộ CATW: Dấu mốc lớn cho sự phát triển của lực lượng công an ảnh 2

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt Đại hội. Ảnh: mps.gov.vn

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là kết tinh trí tuệ, ý chí của Đảng bộ CATW và lực lượng CAND; khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào lực lượng CAND cũng luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phòng ngừa có hiệu quả các nguy cơ xung đột xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn để xây dựng và phát triển đất nước.

Thực hiện mục tiêu quan trọng đó, Đại hội đã nhất trí thông qua các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, với quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Đảng ủy CATW, phát biểu kết luận Đại hội, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, với những kết quả đạt được, có thể khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII đã thành công tốt đẹp, thực sự là Đại hội mẫu mực, tiêu biểu như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đại hội Đảng bộ CATW: Dấu mốc lớn cho sự phát triển của lực lượng công an ảnh 3

Đại tướng Tô Lâm phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, kết quả và thành công của Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra một dấu mốc lớn cho sự phát triển của Đảng bộ CATW và lực lượng CAND.

Đại tướng Tô Lâm cũng nêu rõ: trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, lực lượng CAND vẫn có nhiều khó khăn, thách thức; sự phát triển lớn mạnh của Đảng bộ CATW và lực lượng CAND phụ thuộc vào sự phấn đấu, rèn luyện, vai trò, hiệu quả lãnh đạo của từng cấp ủy, tổ chức Đảng; sự tu dưỡng, phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong toàn lực lượng.

“Vì vậy, trong nhận thức và hành động, từng cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn quán triệt sâu sắc phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII đề ra; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức phục vụ nhân dân, chủ động khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” – Đại tướng Tô Lâm lưu ý.

Đại tướng Tô Lâm yêu cầu, ngay sau Đại hội, các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy CATW và cấp ủy Công an địa phương cần chủ động tổ chức thiết thực việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với các đơn vị, địa phương, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII thành hiện thực trong thực tiễn công tác, chiến đấu.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ của Đảng bộ CATW và lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, truyền thống anh hùng của lực lượng CAND, khắc ghi Sáu điều Bác Hồ dạy và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, quyết tâm xây dựng Đảng bộ CATW thực sự là Đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy, “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân…

MỚI - NÓNG