Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm trúng tuyển

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm trúng tuyển
TPO- Hôm nay, 10-8, Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội công bố điểm trúng tuyển đợt 1 và xét tuyển đợt 2 năm 2012.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Đây là điểm trúng tuyển áp dụng với đối tượng HSPT, khu vực 3 (KV3). Các khu vực kế tiếp giảm 0,5 điểm, các nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.

Thông tin điểm chuẩn năm 2012 của ĐH Quốc gia Hà Nội như sau:

TT

Ngành/Đơn vị

Chỉ tiêu

Khối thi

Điểm trúng tuyển đợt 1

Chỉ tiêu tuyển đợt 2

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2

I

TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

560

45

1

Khoa học máy tính

60

A

20,5

A1

2

Công nghệ thông tin

200

A

A1

3

Hệ thống thông tin

50

A

15

20,5

A1

4

Công nghệ Điện tử - Viễn thông

60

A

A1

5

Vật lý Kỹ thuật

55

A

16,5

15

16,5

6

Cơ học Kỹ thuật

55

A

15

16,5

7

Công nghệ Cơ điện tử

80

A

TT

Ngành/Đơn vị

Chỉ tiêu

Khối thi

Điểm trúng tuyển đợt 1

Chỉ tiêu tuyển đợt 2

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2

II

TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1.310

285

1

Toán học

80

A

17,5

30

17,5

20

A1

2

Máy tính và Khoa học thông tin

90

A

40

17,5

30

A1

3

Vật lý

40

A

17,0

20

17,0

10

A1

4

Khoa học vật liệu

20

A

20

17,0

10

A1

5

Công nghệ hạt nhân

50

A

30

17,0

20

A1

6

Khí tư­ợng học

30

A

16,0

20

16,0

10

A1

7

Thuỷ văn

20

A

20

16,0

10

A1

8

Hải dư­ơng học

20

A

20

16,0

10

A1

9

Hóa học

40

A

18,0

10

A1

10

Công nghệ kỹ thuật hóa học

70

A

20

A1

11

Hóa dược

40

A

20,0

10

A1

12

Địa lý tự nhiên

30

A

16,0

20

16,0

10

A1

13

Quản lý đất đai

50

A

17,0

10

17,0

20

A1

14

Địa chất học

30

A

17,0

25

17,0

10

A1

15

Kỹ thuật địa chất

20

A

16,0

20

16,0

10

A1

16

Quản lý tài nguyên và môi trường

40

A

17,0

10

17,0

20

A1

17

Sinh học

30

A

18,0

10

A1

20

B

21,0

18

Công nghệ sinh học

80

A

20,0

20

A1

40

B

22,5

19

Khoa học môi trư­ờng

60

A

18,5

20

A1

20

B

22,5

20

Khoa học đất

10

A

16,0

10

A1

10

B

21,0

21

Công nghệ kỹ thuật môi tr­ường

60

A

18,0

20

A1

TT

Ngành/Đơn vị

Chỉ tiêu

Khối thi

Điểm trúng tuyển đợt 1

Chỉ tiêu tuyển đợt 2

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2

III

TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

1.153

187

1

Tâm lý học

80

A

18,0

B

19,5

C

20,0

D1,2,3,4,5,6

18,5

2

Khoa học quản lý

85

A

17,0

C

21,5

D1,2,3,4,5,6

17,5

3

Xã hội học

60

A

16,0

C

18,0

10

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

17,0

4

Triết học

55

A

16,0

41

16,0

C

18,0

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

17,0

5

Chính trị học

50

A

17,0

C

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

6

Công tác xã hội

60

C

19,0

D1,2,3,4,5,6

18,0

7

Văn học

80

C

18,5

D1,2,3,4,5,6

17,0

8

Lịch sử

80

C

18,0

10

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

17,0

9

Ngôn ngữ học

50

A

16,0

C

18,0

26

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

17,0

10

Báo chí

85

A

18,0

C

22,0

D1,2,3,4,5,6

20,5

11

Thông tin học

50

A

16,0

45

16,0

C

18,0

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

17,0

12

L­ưu trữ học

60

A

17,0

C

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

13

Đông ph­ương học

100

C

22,0

D1,2,3,4,5,6

20,5

14

Quốc tế học

70

A

17,0

C

21,5

D1,2,3,4,5,6

20,0

15

Quản trị Dịch vụ

du lịch và lữ hành

75

A

19,0

C

22,0

D1,2,3,4,5,6

21,0

16

Hán Nôm

20

C

18,0

15

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

17,0

17

Việt Nam học

50

C

20,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

18

Nhân học

43

A

16,0

40

16,0

C

18,0

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

17,0

TT

Ngành/Đơn vị

Chỉ tiêu

Khối thi

Điểm trúng tuyển đợt 1

Chỉ tiêu tuyển đợt 2

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2

IV

TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

1,200

1

Ngôn ngữ Anh

500

D1

28,5

2

Sư­ phạm tiếng Anh

D1

28,5

3

Ngôn ngữ Nga

75

D1

26,0

D2

26,0

4

Sư­ phạm tiếng Nga

D1

26,0

D2

26,0

5

Ngôn ngữ Pháp

150

D1

26,0

D3

26,0

6

Sư­ phạm tiếng Pháp

D1

26,0

D3

26,0

7

Ngôn ngữ Trung Quốc

170

D1

27,0

D4

27,0

8

Sư­ phạm tiếng Trung Quốc

D1

26,0

D4

26,0

9

Ngôn ngữ Đức

75

D1

26,0

D5

26,0

10

Ngôn ngữ Nhật

130

D1

30,0

D6

30,0

11

Sư­ phạm tiếng Nhật

D1

26,0

D6

26,0

12

Ngôn ngữ Hàn Quốc

75

D1

28,0

13

Ngôn ngữẢ Rập

30

D1

26,0

TT

Ngành/Đơn vị

Chỉ tiêu

Khối thi

Điểm trúng tuyển đợt 1

Chỉ tiêu tuyển đợt 2

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2

V

TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

430

1

Kinh tế

50

A

21,0

A1

20,5

D1

20,5

2

Kinh tế quốc tế

100

A

22,5

A1

22,0

D1

22,5

3

Quản trị kinh doanh

60

A

21,5

A1

21,5

D1

21,5

4

Tài chính - Ngân hàng

110

A

21,0

A1

21,0

D1

21,5

5

Kinh tế phát triển

60

A

21,0

A1

20,5

D1

20,5

6

Kế toán

50

A

22,5

A1

21,0

D1

21,0

TT

Ngành/Đơn vị

Chỉ tiêu

Khối thi

Điểm trúng tuyển đợt 1

Chỉ tiêu tuyển đợt 2

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2

VI

TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

300

90

1

Sư­ phạm toán học

50

A

17,5

2

Sư­ phạm vật lý

50

A

17,0

20

3

Sư­ phạm hóa học

50

A

17,0

10

4

Sư­ phạm sinh học

50

A

17,0

20

B

20.0

5

Sư­ phạm ngữ văn

50

C

18,5

D1,2,3,4

17,0

6

Sư­ phạm lịch sử

50

C

18,0

40

18,0

D1,2,3,4

17,0

17,0

TT

Ngành/Đơn vị

Chỉ tiêu

Khối thi

Điểm trúng tuyển đợt 1

Chỉ tiêu tuyển đợt 2

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2

VII

KHOA LUẬT

300

1

Luật học

220

A

18,0

A1

18,0

C

18,5

D1

18,5

D3

18,5

2

Luật kinh doanh

80

A

19,5

A1

19,5

D1

21,0

D3

21,0

TT

Ngành/Đơn vị

Chỉ tiêu

Khối thi

Điểm trúng tuyển đợt 1

Chỉ tiêu tuyển đợt 2

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2

VIII

KHOA Y DƯỢC

100

1

Y đa khoa

50

B

23,5

2

Dược học

50

A

21,0

Theo Viết
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Lại đề xuất bỏ ‘phao cứu sinh’ xét tốt nghiệp THPT

Lại đề xuất bỏ ‘phao cứu sinh’ xét tốt nghiệp THPT

TPO - Từ năm 2020, Bộ GD&ĐT quy định các địa phương xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 theo  công thức 70% dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, 30% dựa vào điểm trung bình học bạ lớp 12 của thí sinh. Theo các chuyên gia, 30% điểm học bạ được coi là “phao cứu sinh và với kết quả của kỳ thi tốt nghiệp như hai năm nay, đã đến lúc cần loại bỏ phao này.
Khí thế và niềm tin thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Tuyên giáo

Khí thế và niềm tin thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Tuyên giáo

Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, ngành Tuyên giáo đã bắt tay triển khai thực hiện một khối lượng lớn công việc với những yêu cầu, nhiệm vụ mới. Đặc biệt là đã tham mưu nhiều vấn đề mới, khó, quan trọng, có tính then chốt, làm cơ sở để Đảng, Nhà nước giải quyết những vấn đề thực tiễn, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.
Thí sinh không tham gia 2 đợt kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn có cơ hội xét tuyển các trường ĐH tốp đầu (Ảnh chụp tại ngày hội tuyển sinh tháng 3/2021) Ảnh: Diệp An

Dành chỉ tiêu xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp

TP - Hôm qua, Bộ GD&ĐT họp trực tuyến với các cơ sở giáo dục ĐH để thống nhất phương án tuyển sinh đối với thí sinh không thể tham dự hai đợt của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Các trường ĐH tốp đầu, ĐH khối an ninh-quốc phòng đã đồng ý xét tuyển những thí sinh này nếu có nguyện vọng đăng ký trước đó phù hợp.