Đại học Quốc gia được tự chủ tuyển sinh nhưng phải theo quy định của Bộ giáo dục

Đại học Quốc gia được tự chủ tuyển sinh nhưng phải theo quy định của Bộ giáo dục
TPO - ĐH Quốc gia được công bố công khai phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh nhưng phải theo quy định của Bộ GD&ĐT.


Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo nghị định quy định về ĐH Quốc gia để lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành.

Nghị định này quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ĐH Quốc gia, áp dụng đối với ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý và hoạt động của ĐH Quốc gia.

Theo dự thảo này, nhiệm vụ và quyền hạn của ĐH Quốc gia thực hiện theo quy định Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH và các quy định:

ĐH Quốc gia được ban hành và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về hoạt động tuyển sinh, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời được xác định, công bố công khai phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh nhưng phải theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Cũng theo dự thảo này, ĐH Quốc gia được quyết định phương thức tổ chức và quản lý đào tạo đối với các trình độ, hình thức đào tạo; xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo phù hợp với quy định về Khung trình độ quốc gia Việt Nam, về chuẩn chương trình đào tạo; tổ chức thực hiện, đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo của giáo dục ĐH; thiết kế mẫu, in phôi, cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ phù hợp với quy định của pháp luật.

Quyết định đào tạo từ xa, liên kết đào tạo trình ĐH học theo hình thức vừa làm vừa học với cơ sở giáo dục trong nước đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; quyết định mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ đối với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc ĐH Quốc gia khi chưa đủ các điều kiện được tự chủ ra quyết định mở ngành theo quy định.

Một nội dung đáng chú ý nêu trong dự thảo này liên quan đến tự chủ học thuật là người lao động nước ngoài tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại ĐH Quốc gia và có xác nhận của ĐH Quốc gia thì không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

ĐH Quốc gia thực hiện việc báo cáo Thủ tướng theo quy định. Khi cần thiết, chủ tịch hội đồng ĐH Quốc gia, giám đốc ĐH Quốc gia trực tiếp báo cáo Thủ tướng về những vấn đề liên quan đến hoạt động và phát triển của ĐH Quốc gia.

MỚI - NÓNG