Có 7 kết quả :

Hiện nay, các trường ĐH thành viên đang "cõng" hai bộ chủ quản?

Trường đại học thành viên 'cõng' hai bộ chủ quản?

TPO - Với quy định và thể chế như hiện nay, cấp “đại học” trong các đại học (ĐH) đa lĩnh vực (ĐH quốc gia, ĐH vùng) có thể được ví như cấp bộ chủ quản. Vì tồn tại đồng thời hai “bộ chủ quản” nên dĩ nhiên xuất hiện nhiều ý kiến đề xuất nên bỏ bớt đi một cấp bộ chủ quản, tức là giải thể các đại học đa lĩnh vực.