Đà Nẵng thực hiện phong trào 'Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau'

0:00 / 0:00
0:00
Thành phố khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo...
Thành phố khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo...
TPO - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị xã hội tập trung phát huy sáng kiến trong xây dựng, đề xuất giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo, hoàn thiện chính sách giảm nghèo, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và giảm nghèo, ban hành chính sách hỗ trợ có điều kiện cho người nghèo, trợ giúp xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động, phấn đấu “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Bên cạnh đó, khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với người nghèo, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi. Huy động các doanh nghiệp, tập thể, cả nhân trong và ngoài nước có những việc làm thiết thực, tham gia đóng góp công sức trí tuệ, của cải vật chất hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo.

UBND các quận huyện, xã phường đề ra nội dung, giải pháp giảm nghèo, bố trí và huy động đa dạng nguồn lực nhằm giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thoát nghèo, tăng hộ khá, giàu; xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu quả về giảm nghèo bền vững. Gắn phong trào thi đua với các phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Đồng thời, quan tâm giải quyết tạo việc làm, bảo đảm các dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và dịch vụ xã hội khác cho người nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

UBND thành phố giao các sở ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện phong trào thi đua phù hợp với chức năng nhiệm vụ và thực tiễn từng địa phương để phong trào đạt được kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của thành phố.

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Phóng viên bị hành hung, ném điện thoại xuống biển
HÌNH SỰ: Phóng viên bị hành hung, ném điện thoại xuống biển
TPO - TIN NÓNG ngày 7/12: Điều tra việc phóng viên bị hành hung, giật điện thoại ném xuống biển; Mâu thuẫn khi trả tiền 'bo' cho tiếp viên karaoke, một người bị đâm chết; Bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Tổng Cty Lương thực miền Nam; Tá hỏa phát hiện bộ hài cốt không nguyên vẹn trong bể nước bỏ hoang...