Đà Nẵng sản xuất rau củ quả công nghệ cao

Chính quyền đầu tư hơn 30 tỷ đồng cho lĩnh vực nông nghiệp, quy hoạch 7 vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao với diện tích 500 ha.

Có thể bạn quan tâm