Cuối năm nay có quy chế bỏ phiếu tín nhiệm

Cuối năm nay có quy chế bỏ phiếu tín nhiệm
TPO - Chiều 21-6, Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Nghị quyết triển khai một số cải tiến, đổi mới trong các hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng, tổ chức kỳ họp Quốc hội, tiếp xúc cử tri…

Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII: Phiên bế mạc. Ảnh: Thông Tấn Xã Việt Nam
Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII: Phiên bế mạc. Ảnh: Thông Tấn Xã Việt Nam.

Theo Uỷ ban thường vụ Quốc hội, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, còn phải đổi mới cả về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Nghị quyết đề ra nhiều giải pháp để tập trung cải tiến, đổi mới cụ thể.

Trong điều kiện hiện nay, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết về vấn đề này là cần thiết, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện ngay những đổi mới, cải tiến liên quan đến quy trình và cách thức làm việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, phúc đáp yêu cầu của thực tiễn.

Thời gian tới, Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội tiếp tục xem xét, thông qua một số văn bản khác liên quan đến tổ chức, hoạt động của Quốc hội, như sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, quy định về quy trình bỏ phiếu tín nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn để bảo đảm tính đồng bộ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Về việc bỏ phiếu tín nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu Quốc hội quan tâm vào các vấn đề về sự cần thiết tiến hành hoạt động này, đối tượng bỏ phiếu tín nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm, quy trình thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm.

Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và một số văn bản khác đã quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn nhưng từ khi có quy định này đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Nghị quyết đề ra yêu cầu xây dựng quy trình thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn để tổ chức thực hiện được quy định hiện hành về vấn đề này và để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương.

Quốc hội giao Ủy ban thường vụ Quốc hội xây dựng Quy chế trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 vào cuối năm nay.

Theo Viết
MỚI - NÓNG