Cử tri mong muốn nhân sự được bầu có đức, có tài, quyết liệt trong hành động

0:00 / 0:00
0:00
Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
TPO - “Cử tri mong muốn những đại biểu được bầu là những người tiêu biểu, có đức, có tài, quyết liệt trong hành động, vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc và sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước”, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho hay.

Chiều 15/3, ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp. Ông Lềnh cho biết, cử tri và nhân dân phấn khởi trước sự thành công tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng. Đại hội là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng, xác định tầm nhìn phù hợp đối với công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước.

“Công tác chuẩn bị văn kiện cho Đại hội XIII của Đảng được thực hiện kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp của Nhân dân. Nhân sự bầu vào Trung ương là những đồng chí tiêu biểu của trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng phát triển của dân tộc ta”, ông Lềnh cho hay.

Về công tác chuẩn bị bầu cử, theo ông Lềnh, cử tri và nhân dân quan tâm nhiều đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đặc biệt là nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Cử tri mong muốn những đại biểu được bầu là những người tiêu biểu, có đức, có tài, quyết liệt trong hành động, vì lợi ích của Nhân dân, của dân tộc và sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước.

Đồng thời, cử tri và nhân dân mong muốn các cơ quan có thẩm quyền giám sát chặt chẽ cuộc bầu cử; tạo điều kiện để nhân dân được thực hiện đầy đủ quyền công dân, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành đúng pháp luật, dân chủ, bình đẳng và thành công tốt đẹp.

Cùng với đó, cử tri và nhân dân ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục nhằm tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; ngành giáo dục và các địa phương đã kịp thời chỉ đạo chuyển đổi việc dạy và học sang hình thức trực tuyến để đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên theo ông Lềnh, cử tri và nhân dân còn lo lắng trước tình trạng phát tán các hình ảnh, bài viết phản cảm, bạo lực, lối sống thiếu lành mạnh, nhằm lôi kéo nhiều người xem để thu lợi; cơ sở vật chất, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn thiếu, xuống cấp; chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; tình trạng bạo lực học đường vẫn xảy ra ở một số nơi.

Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị Quốc hội, Chính phủ, tiếp tục có các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Cần đánh giá, rút kinh nghiệm, phát huy những điểm mạnh, khắc phục những yếu kém, bảo đảm các cơ quan trong bộ máy nhà nước tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tiến trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Uỷ ban T.Ư MTTQ cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp; khắc phục một số tồn tại trong giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội; quản lý đất đai và bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thiện thể chế về quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên và thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, thông qua 1.050 cuộc tiếp xúc cử tri của các ĐBQH, đã có 1.904 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đến nay có 1.810 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 95%.

Đối với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, tiếp nhận 1.804 kiến nghị của cử tri, đã giải quyết, trả lời 1.713 kiến nghị, đạt 95%, trong đó: 1.420 kiến nghị được giải trình, cung cấp thông tin; 134 kiến nghị đã giải quyết xong; 159 kiến nghị đang được xem xét, giải quyết.

Theo ông Bình, việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã được Chính phủ, Bộ, ngành xác định là nhiệm vụ trọng tâm cùng với việc tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID - 19, phát triển kinh tế, tạo việc làm, đảm bảo an ninh - trật tự, quốc phòng - an ninh.

“Nhiều nguyện vọng chính đáng của cử tri được nghiên cứu, tiếp thu giải quyết đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần ổn định và cải thiện đời sống của Nhân dân”, ông Bình cho hay.

Ban Dân nguyện cũng cho biết, một số Bộ, ngành trả lời đầy đủ, đúng thời hạn với số lượng lớn kiến nghị, được nhiều Đoàn ĐBQH đánh giá cao như: Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp... Một số Bộ, ngành đã tập trung chỉ đạo, tích cực nghiên cứu, đưa ra các giải pháp thiết thực để giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Tuy nhiên theo ông Bình, thời gian qua vẫn còn xảy ra tình trạng giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri không đúng thời hạn. Một số ít văn bản trả lời chung chung, không nêu rõ kết quả khi cử tri yêu cầu tổ chức kiểm tra, rà soát tiêu chuẩn, chất lượng. Bên cạnh đó, vẫn còn một số quy định của pháp luật chưa thống nhất; có quy định còn chưa phù hợp với thực tế, nhiều ý kiến cử tri không đồng tình…

MỚI - NÓNG