Công ty xử lý nợ xấu đi vào hoạt động

Công ty xử lý nợ xấu đi vào hoạt động
TP - Hôm nay (26/7), Công ty Quản lý Tài sản (VAMC) chính thức ra mắt, khai trương. VAMC được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng.

> Mua nợ xấu theo giá thị trường
> Cắt thi đua ngân hàng có nợ xấu trên 5%

VAMC được thực hiện các hoạt động: mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD); thu hồi nợ, đòi nợ và xử lý, bán nợ, tài sản đảm bảo; đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần; bảo lãnh cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vay vốn của TCTD; cơ cấu lại khoản nợ…TCTD có tỷ lệ nợ xấu từ 3% so tổng dư nợ tín dụng trở lên phải bán nợ cho VAMC.

Cơ cấu nhân sự cao cấp của VAMC bao gồm thành viên Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát, Ông Đặng Thanh Bình Phó Thống đốc NHNN kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC; ông Nguyễn Hữu Thủy thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – NHNN, giữ chức Tổng Giám đốc VAMC.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG