Công khai lương thưởng các sếp trong công ty đại chúng

Công khai lương thưởng các sếp trong công ty đại chúng
Ủy ban Chứng khoán đang gấp rút hoàn tất Thông tư về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Theo văn bản này, lương thưởng của hội đồng quản trị, ban kiểm soát... sẽ được công khai đến từng thành viên.
Ông Bùi Hoàng Hải cho rằng việc áp dụng thông tư sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiến gần tới các thông lệ quốc tế về quản trị công ty. Ảnh: Nhật Minh.
Ông Bùi Hoàng Hải cho rằng việc áp dụng thông tư sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiến gần tới các thông lệ quốc tế về quản trị công ty. Ảnh: Nhật Minh..

Theo ông Bùi Hoàng Hải, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý phát hành - Ủy ban Chứng khoán (SSC), dự thảo Thông tư về Quản trị công ty do ủy ban soạn thảo đã được Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) chấp thuận về mặt nguyên tắc. SSC đang tiến hành sửa đổi một số tiểu tiết trước khi trình Bộ ban hành.

Một trong những điểm mới của Thông tư lần này, theo ông Bùi Hoàng Hải là việc yêu cầu bắt buộc doanh nghiệp công bố chi tiết về thù lao của các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát... tại báo cáo thường niên. "Như vậy, thay vì chỉ xin cổ đông thông qua một gói ngân sách, Hội đồng quản trị giờ đây sẽ phải công bố chi tiết các khoản chi cho từng thành viên", ông Hải cho biết.

Ngoài khoản thù lao cố định được đại hội cổ đông chấp thuận, lãnh đạo doanh nghiệp còn có trách nhiệm công khai các khoản lợi ích khác cũng như chi phí mà công ty thanh toán, cấp cho từng thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát (chi phí đi lại, ăn ở...) tại báo cáo thường niên.

Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của doanh nghiệp hoặc công ty con thì thù lao công bố cần được tính thêm cả những khoản thu nhập này.

Ngoài ra, để quản lý vấn đề này, Thông tư về quản trị công ty đề xuất Hội đồng quản trị thành lập tiểu ban lương thưởng (cùng với một số tiểu ban khác như chính sách phát triển, nhân sự...) với cơ cấu gồm ít nhất một thành viên hội đồng quản trị đốc lập. Trong trường hợp, hội đồng quản trị không có các tiểu ban này thì thành viên độc lập nêu trên phải phụ trách riêng về vấn đề này.

Bên cạnh câu chuyện lương thưởng, Thông tư về quản trị công ty cũng đề cập đến việc nâng cao chất lượng đại hội cổ đông như: công khai quy trình tổ chức đại hội, tạo điều kiện cho cổ đông tham dự dưới nhiều hình thức khác nhau...

Ngoài ra, để ngăn ngừa xung đột lợi ích trong doanh nghiệp, quy định mới cũng yêu cầu công khai các giao dịch giữa thành viên hội đồng quản trị, người liên quan với công ty, giao dịch cổ đông lớn cũng như hạn chế tối đa các khoản vay, bảo lãnh của công ty với thành viên hội đồng quản trị, người liên quan, cổ đông...

Theo Nhật Minh
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG