Công khai công tác cán bộ và bản kê khai tài sản

Công khai công tác cán bộ và bản kê khai tài sản
TP - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng được Văn phòng Chủ tịch nước công bố ngày 14-12, quy định công khai, minh bạch trong nhiều lĩnh vực quan trọng.

> Lãnh đạo Hà Nội phải nghiêm túc kê khai thu nhập
> Tổng Bí thư làm Trưởng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng

Nét mới của Luật là bãi bỏ điều 73 và sửa đổi, bổ sung 15 điều; bổ sung 9 điều mới. Luật sửa đổi bỏ cụm từ “Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng” tại khoản 4 điều 55, bãi bỏ điều 73 của luật hiện hành.

Theo đại diện Thanh tra Chính phủ, như vậy tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN sẽ được quy định trong văn kiện của Đảng.

Luật sửa đổi quy định phải công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị bằng việc niêm yết hoặc thông báo bằng văn bản đến đơn vị, cá nhân có liên quan.

Luật bổ sung danh mục các dự án chỉ định thầu, thông tin về nhà thầu chỉ định, danh mục dự án đấu thầu hạn chế; công khai minh bạch trong quản lý các dự án đầu tư xây dựng bao gồm các báo cáo tiền khả thi, khả thi, mục tiêu, kết quả, đối tượng thụ hưởng.

Tại điều 15, bổ sung quy định cơ quan thuế, hải quan và các cơ quan, đơn vị có thu phí, lệ phí phải công khai căn cứ tính mức thu, số thu thực tế, đối tượng miễn giảm, căn cứ miễn giảm các khoản thu ngân sách.

Luật quy định công khai các hoạt động trong quản lý DNNN như vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào DN, vốn tài sản DN đầu tư vào Cty con, Cty liên doanh, đầu tư ngoài ngành; công khai các báo cáo tài chính, phương án, kế hoạch cổ phần hóa các DNNN; công khai trong quản lý, sử dụng tài nguyên môi trường…

Luật quy định tại điều 30 về công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, từ tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, chuyển ngạch, nâng bậc, biệt phái, nâng lương. Cùng đó, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải trình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Điều 32a).

Cho từ chức từ lần đầu lấy phiếu

Tại cuộc họp công bố lệnh của Chủ tịch nước về Nghị quyết bỏ phiếu tín nhiệm, Phó Ban công tác đại biểu Ngô Tự Nam cho biết: Ủy ban Thường vụ QH (UBTVQH) đang khẩn trương soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành nghị quyết này tại phiên họp thứ 13.

Cụ thể, trường hợp người đưa ra bỏ phiếu mà tín nhiệm thấp dưới 50% thì việc miễn nhiệm, cách chức sẽ được thực hiện ngay, không chờ đến kỳ họp tiếp theo.

Các trường hợp lấy phiếu mà tín nhiệm thấp, UBTVQH sẽ báo cáo với cơ quan chức năng để xem xét phương án. Nghị quyết cũng quy định cho phép người có tín nhiệm thấp có thể chủ động xin từ chức ngay từ lần lấy phiếu đầu tiên.

Giải trình tài sản tăng thêm

Bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức phải được công khai thường xuyên tại nơi làm việc của người có nghĩa vụ kê khai theo quy định. Đồng thời, người có nghĩa vụ kê khai phải giải trình về nguồn gốc phần tài sản tăng thêm, làm rõ biến động về tài sản của mình

có trong thời kỳ kê khai - (Theo Điều 46a, 46b Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu thua lỗ nặng
Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu thua lỗ nặng
TPO - Theo nhiều doanh nghiệp (DN) bán lẻ xăng dầu, thời gian qua, hàng trăm DN luôn trong trạng thái hoạt động bấp bênh, thua lỗ nặng nề nên việc thành lập một hiệp hội là nhằm bảo vệ quyền lợi của các hội viên.