Có 2 kết quả :

Chính phủ yêu cầu trong quý I/2020 Bộ Công an phải triển khai nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng dịch vụ công. Ảnh: Anh Trọng

Nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng: Vì sao chưa làm?

TP - Để giảm các thủ tục rườm rà, thời gian và số lần đi lại trong giao dịch hành chính, Chính phủ đã khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia để giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, hiện nay lĩnh vực thu phí trước bạ, xử phạt vi phạm giao thông vẫn chưa áp dụng.