Công bố danh sách 91 Hội đồng Giáo sư cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách các Hội đồng Giáo sư cơ sở trong đợt xét công nhận Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022. 

Theo đó, năm 2022 có 91 Hội đồng Giáo sư cơ sở gồm miền Bắc 54 Hội đồng, miền Nam 30 Hội đồng và miền Trung 7 hội đồng.

Công bố danh sách 91 Hội đồng Giáo sư cơ sở ảnh 1

Cụ thể:

Công bố danh sách 91 Hội đồng Giáo sư cơ sở ảnh 2
Công bố danh sách 91 Hội đồng Giáo sư cơ sở ảnh 3
Công bố danh sách 91 Hội đồng Giáo sư cơ sở ảnh 4
Công bố danh sách 91 Hội đồng Giáo sư cơ sở ảnh 5

Theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm, căn cứ nhu cầu xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học quyết định việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Hội đồng Giáo sư cơ sở có từ 9 đến 15 thành viên. Hội đồng Giáo sư cơ sở có nhiệm kỳ 1 năm. Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm bố trí cơ sở vật chất, thiết bị, kinh phí, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác cho Hội đồng Giáo sư cơ sở hoạt động.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ tổ chức tập huấn công tác xét công nhận Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022 vào các ngành 4/6 (đối với khu vực phía Bắc), 10/6 (khu vực phía Nam) và 12/6 (khu vực miền Trung).

MỚI - NÓNG