'Có vi phạm rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
TPO - Thủ tướng cho biết, có những vi phạm rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam, chứ không phải bình thường, còn ở địa phương sở này sở kia vẫn đổ trách nhiệm cho nhau, "cái gì có lợi cho bộ ngành mình thì làm còn không có lợi thì không chịu làm"

Sáng 31/12, kết luận Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là không chủ quan, thoả mãn với những kết quả đã đạt được, vì đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển.

Thủ tướng đề nghị các địa phương, nhất là các địa phương đã bước đầu có sự phát triển, các ngành, các thành viên Chính phủ không được chủ quan, đừng cho rằng mình đã có nhiều thành thích.

Nói về buổi lễ cán đích xuất nhập khẩu 500 tỷ USD, Thủ tướng nhấn mạnh, dịch vụ logistic còn cao quá, một quả xoài thì chi phí logistic chiếm tới 50% giá thành. Vì thế cần phải khắc phục khâu yếu này.

Thủ tướng yêu cầu xóa bỏ những quy định kìm hãm sự phát triển chứ không phải nói chung là hệ thống pháp luật. Khởi thông, huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, giải phóng mọi năng lực sản xuất, tận dụng tốt các tiềm năng thế mạnh, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tập trung phát triển mạnh mẽ các ngành lĩnh vực.

Đặc biệt, theo Thủ tướng cần tăng cường kỷ luật kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm và kiểm soát quyền lực, nhất là đối với người đứng đầu và có chế tài xử nghiêm các vi phạm.

“Một số tỉnh, bộ, ngành không giữ kỷ cương kỷ luật, không nghiêm, nên chủ trương rất nhiều, nhưng thấm vào để ra sản phẩm vật chất tinh thần cho xã hội chưa được nhiều, thậm chí bị kiềm chế. Văn bản chuyển xuống bộ, địa phương gửi lên bộ ngành, mất 3- 4 tháng không chịu trình ký, không chịu đề xuất giải pháp, né tránh, đẩy qua đẩy lại”, Thủ tướng nhắc nhở và yêu cầu có chế tài xử lý vi phạm.

“Có vi phạm rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam, chứ không phải bình thường đâu, cứ văn bản đá qua đá lại, nhất là việc phối hợp. Ở địa phương sở này sở kia vẫn đổ trách nhiệm cho nhau, cái gì có lợi cho bộ ngành mình thì làm còn không có lợi thì không chịu làm. Nên phải xử lý vi phạm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhấn mạnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa rất quan trọng, Thủ tướng cho rằng, nếu có kỹ năng thì công việc, nghề nghiệp sẽ có. “Người Việt Nam rất giỏi, thông minh. Lần này chúng ta phải đề xuất một cơ chế, thể chế để thu hút trọng dụng nhân tài ở Việt Nam”, Thủ tướng nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG