Có 4 kết quả :

Mệt mỏi thật sự hay lười biếng?

Mệt mỏi thật sự hay lười biếng?

Bạn đang mệt mỏi thật sự hay chỉ là không muốn động đậy chân tay? Đôi khi người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ rằng: Ô bạn thật lười? Sự thật có phải như thế? Những lý do phổ biến sau đây có thể đem lại cảm giác mệt mỏi mà bạn không hề biết.