Cô gái thích làm thơ về tình yêu, cuộc sống

 Cô gái thích làm thơ về tình yêu, cuộc sống
TPO - Trần Lạc Bình là sinh viên Trường Cao đẳng Thuỷ sản. Cùng với mong ước được đến mọi miền quê để giúp đỡ những trẻ em nghèo, Bình thích đọc sách và làm thơ. Những bài thơ về tình yêu, cuộc sống của cô có sức truyền cảm lớn.
 Cô gái thích làm thơ về tình yêu, cuộc sống ảnh 1
 
 Cô gái thích làm thơ về tình yêu, cuộc sống ảnh 2
 
 Cô gái thích làm thơ về tình yêu, cuộc sống ảnh 3
 
 Cô gái thích làm thơ về tình yêu, cuộc sống ảnh 4
 
 Cô gái thích làm thơ về tình yêu, cuộc sống ảnh 5
 
 Cô gái thích làm thơ về tình yêu, cuộc sống ảnh 6
 
 Cô gái thích làm thơ về tình yêu, cuộc sống ảnh 7
 
 Cô gái thích làm thơ về tình yêu, cuộc sống ảnh 8
 
 Cô gái thích làm thơ về tình yêu, cuộc sống ảnh 9
 
Tin liên quan