Chú trọng rà soát nhân sự tái cử và giới thiệu những nhân tố mới

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư kết luận hội nghị (ảnh BTC)
Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư kết luận hội nghị (ảnh BTC)
TPO - Ngành Tổ chức xây dựng Đảng chú trọng rà soát nhân sự tái cử và tập trung phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín để chuẩn bị xây dựng phương án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ tới.

Chiều 30/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn Ngành đã củ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ngành cũng đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành các quy định, chỉ thị, kết luận, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về công tác cán bộ, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những phần tử cơ hội, chạy chức chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực….  không để sót người có đức, có tài…

Trong công tác nhân sự, Ngành Tổ chức đã trình Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đối với 184 cán bộ; tham mưu phối hợp thẩm định 667 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử…

Về sắp xếp tổ chức, bộ máy, số liệu thống kê bước đầu cho thấy, đến nay đã giảm được 7 tổng cục và tương đương; 87 cục, vụ, 73 đơn vị sự nghiệp thuộc Ban, Bộ, ngành Trung ương; giảm gần 15.200 cấp trưởng, cấp phó; đã tinh giản được khoảng 97.900 biên chế…. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế đã góp phần tiết kiệm chi thường xuyên trong năm 2019 khoảng 10.000 tỷ đồng và tăng chi cho đầu tư phát triển.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trong Quý IV/2019, toàn Ngành tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tập trung hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11 khóa XII vào tháng 10/2019.

Đặc biệt thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với việc chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp. Chú trọng rà soát nhân sự tái cử và tập trung phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín để chuẩn bị xây dựng phương án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ tới.

MỚI - NÓNG