Chủ tịch Quốc hội: 'Biên cương Tổ quốc là bất khả xâm phạm'

Các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng và Bộ đội Biên phòng đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào sáng 14/1
Các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng và Bộ đội Biên phòng đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào sáng 14/1
TPO - Ngày 14/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Trần Thanh Mẫn; Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; đại biểu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và nhiều bộ, ban ngành T.Ư, địa phương; 80 đại biểu điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Qua 30 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành T.Ư và các địa phương đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, tập trung xây dựng khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Các cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo được triển khai rộng khắp trong cả nước, huy động nguồn lực to lớn giúp đỡ các xã biên giới và các đồn biên phòng; tăng cường gắn bó đoàn kết quân - dân.

Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân; đồng thời kịp thời cổ vũ, động viên đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, biển đảo, chiến sĩ BĐBP khắc phục khó khăn, gian khổ, bám trụ nơi biên giới, hải đảo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội: 'Biên cương Tổ quốc là bất khả xâm phạm' ảnh 1 Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến tháp tùng Chủ tịch Quốc hội duyệt Đội danh dự Bộ đội Biên phòng

Bờ cõi thiêng liêng, bất khả xâm phạm

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Biên cương, bờ cõi của Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, là địa bàn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân là một chủ trương đúng đắn, thể hiện quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Những năm qua, các ban, bộ, ngành từ T.Ư đến địa phương, nhất là cấp ủy, chính quyền 44 tỉnh, thành phố biên giới, bờ biển đã có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân một cách thiết thực, hiệu quả. Qua đó, đã góp phần tích cực vào xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng khu vực biên giới, biển đảo ngày càng vững mạnh; biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để đất nước mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội: 'Biên cương Tổ quốc là bất khả xâm phạm' ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị

Theo Chủ tịch Quốc hội, các địa phương đã tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” với nhiều mô hình và cách làm sáng tạo Thanh niên xung kích bảo vệ biên giới; Phụ nữ vì biên giới; Già làng, trưởng bản gương mẫu; Tổ tàu, thuyền an toàn; Bến, bãi  an toàn…

Các lực lượng vũ trang nói chung, BĐBP nói riêng được chăm lo xây dựng ngày càng vững mạnh,là lực lượng chuyên trách, luôn đoàn kết, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, các đơn vị BĐBP còn tích cực tham gia xây dựng địa bàn khu vực biên giới, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh. Các đồng chí đã triển khai thực hiện nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tiêu biểu như chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản; Thầy giáo quân hàm xanh - Nâng bước em tới trường; Đồng hành cũng phụ nữ biên cương…

Chủ tịch Quốc hội: 'Biên cương Tổ quốc là bất khả xâm phạm' ảnh 3 Thượng tướng Phan Văn Giang và ông Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Chính phủ cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Mỗi người dân là một cột mốc sống

Biểu dương những nỗ lực, thành tích của các ban, bộ, ngành và địa phương, các lực lượng vũ trang, nhất là BĐBP trong việc tổ chức có hiệu quả các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng việc thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân vẫn còn một số tồn tại cần rút kinh nghiệm.

Về phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đề nghị với các ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng trọng tâm vào một số nội dung chủ yếu.

Đó là tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X một cách sâu sắc, nhất là các Nghị quyết và kết luận của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về quốc phòng an ninh; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nghiên cứu, nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng tình hình và chủ động, trách nhiệm cao trong việc triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Đề án Xây dựng Hải đội Dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội: 'Biên cương Tổ quốc là bất khả xâm phạm' ảnh 4 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong đó nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân là một cột mốc sống” ở khu vực biên giới, lực lượng vũ trang là nòng cốt, BĐBP là chuyên trách; tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội địa bàn biên giới biển, đảo. Coi đây là nhiệm vụ chính trị vừa là cơ bản, lâu dài, vừa là cấp bách của các cấp, ngành, của mọi cơ quan, đơn vị, mọi cán bộ, chiến sĩ trong tình hình hiện nay.

Địa bàn biên giới, hải đảo có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, là “phên dậu” của đất nước, “phên dậu” có vững thì đất nước mới ổn định để phát triển. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đồng thời chủ động đấu tranh phòng, chống, làm thất bại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị ở địa bàn biên giới, hải đảo, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với các nước láng giềng…

“Tôi đề nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cùng với các ban, bộ, ngành T.Ư và các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị tuyến sau tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, hoạt động hướng về biên giới, biển đảo để động viên, chia sẻ với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội: 'Biên cương Tổ quốc là bất khả xâm phạm' ảnh 5 Các điển hình tiên tiến về dự hội nghị
Chủ tịch Quốc hội: 'Biên cương Tổ quốc là bất khả xâm phạm' ảnh 6 Ảnh: Nguyễn Minh
Chủ tịch Quốc hội: 'Biên cương Tổ quốc là bất khả xâm phạm' ảnh 7 Chương trình văn nghệ do Đoàn Văn công BĐBP và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội biểu diễn
Chủ tịch Quốc hội: 'Biên cương Tổ quốc là bất khả xâm phạm' ảnh 8 Ảnh: Nguyễn Minh
MỚI - NÓNG
Đêm đầu tiên người Bình Dương không ra đường: Chỉ còn những ‘chiến binh’ thầm lặng
Đêm đầu tiên người Bình Dương không ra đường: Chỉ còn những ‘chiến binh’ thầm lặng
TPO - Với quyết tâm sớm khống chế dịch bệnh, Bình Dương ngoài việc áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 còn đề nghị người dân không ra đường từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Mặc dù đêm đầu tiên triển khai nhưng người dân chấp hành tốt, ngoài đường chỉ còn lực lượng an ninh.

Có thể bạn quan tâm

Miền Bắc đón mưa dông diện rộng

Miền Bắc đón mưa dông diện rộng

TPO - Hôm nay các tỉnh miền Bắc, miền Nam và Tây Nguyên gia tăng mưa so với hôm qua. Trong khi đó, miền Trung tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất hơn 38 độ.