Có 3 kết quả :

Thủ tướng tiếp tục cam kết mạnh mẽ đồng hành, hỗ trợ DN phát triển, yên tâm kinh doanh.

Cơ quan hành pháp và tư pháp cùng hứa không hình sự hoá quán hệ kinh tế

TPO - Trước Thủ tướng cùng các thành viên Chính phủ, và hàng nghìn doanh nghiệp (DN), lãnh đạo cơ quan công an và tư pháp cùng cam kết không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, hành chính, dân sự. Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho các bộ ngành, địa phương đảm bảo thực thi đúng những cam kết này. Cam kết được đưa ra tại Hội nghị Thủ tướng với DN sáng 23/12.
Ảnh: Nhật Minh

Chính phủ kiến tạo không làm thay dân

TP - Cùng trao đổi với Tiền Phong, GS. Nguyễn Minh Thuyết lý giải, “Nhà nước của dân, do dân và vì dân” là ba khía cạnh thể hiện một nhà nước dân chủ. “Do dân” là gốc của nhà nước, “của dân” là vị trí của nhà nước, còn “vì dân” chính là mục tiêu của nhà nước. Nói tóm lại, “nhà nước do dân, của dân, vì dân” có nghĩa là nhà nước do nhân dân lập ra, nhân dân làm chủ để phục vụ quyền lợi của nhân dân.