Chi tiết 5 huyện ngoại thành được TPHCM đầu tư lên quận

TPO - Dự kiến 5 huyện ngoại thành của TPHCM sẽ lên quận vào trước năm 2030. Tuy nhiên, cả 5 quận này đều còn thiếu nhiều tiêu chí khác nhau.
Chi tiết 5 huyện ngoại thành được TPHCM đầu tư lên quận ảnh 1