Kỳ họp cuối năm của HĐND TPHCM:

Chất vấn Chủ tịch TPHCM và một số giám đốc sở

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại kỳ họp cuối năm 2023, HĐND TPHCM sẽ chất vấn một số giám đốc sở, Chủ tịch UBND TPHCM, đồng thời tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND TPHCM bầu...

Sáng 4/12, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM cho biết HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm) để xem xét, cho ý kiến nhiều vấn đề then chốt.

Kỳ họp này dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6/12 đến ngày 8/12.

Theo chương trình dự kiến, trong ngày làm việc đầu tiên, UBND TPHCM sẽ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2023 và dự toán thu chi ngân sách năm 2024.

UBND TPHCM cũng trình HĐND thành phố các tờ trình về triển khai những vấn đề trọng tâm liên quan đến việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội, như: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm thành phố; quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị thành phố; quy định về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TPHCM có nhu cầu thu hút.

Cùng với đó, những vấn đề về: Quy định trình tự, thủ tục việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện một số dự án; hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024; chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố năm học 2023 – 2024.

Chất vấn Chủ tịch TPHCM và một số giám đốc sở ảnh 1

Tại kỳ họp này, đại biểu sẽ chất vấn đối với Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Thành phố cũng trình bày các nội dung về đầu tư công: điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch đầu tư công năm 2024; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án cấp bách.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TPHCM thảo luận về tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đặc biệt, kỳ họp sẽ diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng Chủ tịch UBND một quận và một số giám đốc sở.

Kỳ họp còn tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND TPHCM bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó có chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM.

Trong kỳ họp cuối năm này, HĐND TPHCM còn tổ chức giám sát chuyên đề về triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 – 2025; thảo luận, dự kiến thông qua các nghị quyết về các vấn đề do UBND thành phố trình; thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội thành phố năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

MỚI - NÓNG