Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027

TPO - Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khoá XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, chị Cầm Thị Huyền Trang - Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XII, tái cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La khóa XIII.
Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1