Chân dung Bí thư Thành Đoàn TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027

TPO - Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, chị Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Thành Đoàn TPHCM khóa X, được bầu làm Bí thư Thành Đoàn TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Chân dung Bí thư Thành Đoàn TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1