Chân dung 3 thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được bổ nhiệm năm 2020

TPO - Trong 8 tháng qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo có 3 thứ trưởng mới là ông Phạm Ngọc Thưởng, bà Ngô Thị Minh và ông Hoàng Minh Sơn. Cả 3 thứ trưởng đều có quá trình công tác trong ngành giáo dục.
Chân dung 3 thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được bổ nhiệm năm 2020 ảnh 1