Chăm lo công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
TPO - Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị, từng cấp ủy, tổ chức đảng phải thật sự coi trọng, chăm lo công tác xây dựng Đảng, thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên ở các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý báo chí.

Thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng tư tưởng

Sáng 6/12, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp cùng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội thảo "Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí". Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, ông Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh thực trạng, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa diễn ra ngày càng phức tạp, gay gắt cùng sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình truyền thông trên internet đã đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động báo chí để đáp ứng những đòi hỏi của công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Tuy nhiên, những năm gần đây, bên cạnh kết quả đạt được tương đối toàn diện, công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí vẫn còn tồn tại những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm như tình trạng mất dân chủ, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo… Còn hiện tượng một số cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng về công tác tư tưởng, văn hóa, thậm chí có biểu hiện xa rời sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, xa rời tôn chỉ mục đích.

Vì thế, theo ông Hùng, việc xây dựng Đảng về đạo đức trong các cơ quan báo chí cần được quan tâm thực hiện. Các cán bộ, đảng viên trong các cơ quan báo chí, không chỉ chấp hành đúng các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực báo chí, mà hơn thế nữa, cần phát huy chuẩn mực đạo đức của người làm báo cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát đảng ở các cơ quan báo chí

Theo ông Hùng, từng cấp ủy, tổ chức đảng phải thật sự coi trọng, chăm lo công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. Đề cao trách nhiệm đảng viên của người làm báo, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên ở các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý báo chí về thi hành Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động báo chí”, ông Hùng nói.

Từ thực tế hoạt động, ông Ngô Minh Tuấn – Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng cho rằng cần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan báo chí; nâng cao chất lượng kết nạp, rèn luyện, sàng lọc đảng viên.

GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương cho rằng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách báo chí Hồ Chí Minh, báo chí và đội ngũ nhà báo các thế hệ của nước ta cần đặc biệt chú trọng làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của báo chí theo chỉ dẫn của Người. Báo chí cần chủ động, tích cực trong công tác tư tưởng chính trị, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch để khẳng định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc.

“Vào lúc này, mỗi nhà báo trong đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam phải ra sức rèn luyện đạo đức, tài năng và bản lĩnh, hiện đại hóa báo chí và phong cách nhà báo, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và sứ mệnh của người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng và sự tin cậy của Đảng, của nhân dân”, GS.TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG