Cấp thừa hơn 860 tỷ đồng cải cách tiền lương

Cấp thừa hơn 860 tỷ đồng cải cách tiền lương
Xác định và thẩm tra của các bộ ngành, địa phương chưa sát khiến ngân sách phải cấp thừa hơn 4% so với nhu cầu, theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước.

Theo báo cáo kiểm toán năm 2013 của Kiểm toán Nhà nước trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, việc xác định nhu cầu, nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu được để lại của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và công tác thẩm tra của Bộ Tài chính chưa chặt chẽ. 

Do đó, dẫn đến việc cấp thừa kinh phí cải cách tiền lương năm 2012 cho một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương 862,38 tỷ đồng.

Trong đó, Bộ cấp thừa cho tỉnh Sơn La 242 tỷ đồng, Phú Thọ 177 tỷ đồng, Quảng Ngãi 166 tỷ đồng, Lai Châu 101 tỷ đồng, Bộ Giáo dục và Đào tạo gần 16 tỷ đồng, Bộ Khoa học và Công nghệ 2,6 tỷ đồng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao 5,4 tỷ đồng....

Báo cáo cho biết, năm 2012, Bộ Tài chính phân bổ 19.519 tỷ đồng dự toán chi điều chỉnh tiền lương cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Kiểm toán cũng chỉ ra, công tác lập và giao dự toán của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa có nhiều chuyển biến. Hầu hết những tồn tại, hạn chế do cơ quan kiểm toán phát hiện và kiến nghị từ những năm trước chưa khắc phục được nhiều. 

Cụ thể như lập dự toán một số nhiệm vụ chi không sát thực tế, cao hơn số kiểm tra của Bộ Tài chính, giao dự toán chậm, điều chỉnh nhiều lần, giao dự toán khi chưa xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giao không đúng quy định…

Đặc biệt, kiểm toán nhấn mạnh, việc giao biên chế vượt chỉ tiêu Trung ương giao, chưa sát thực tế xảy ra tại nhiều địa phương. Khối quản lý hành chính của TP HCM vượt 4.160 biên chế, Đà Nẵng vượt 345 biên chế...

Theo Ngọc Tuyên

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG