Có 6 kết quả :

Đội viên Cung Thiếu nhi Hà Nội chào mừng Đại hội Công Đoàn Việt Nam 1978. Phùng Thế Long kéo arcordeon, bên phải là Bình “Bột”, bên trái Long là Tạ Quang Đông, Dương Thanh Hương… ảnh: TƯ LIỆU

Vĩ thanh 'thời tươi đẹp như thế'

Bài “Có một thời như thế” của tôi in Tiền Phong 17/7/2020 kể về những ngày tháng huy hoàng ở Cung Thiếu nhi Hà Nội, các đội viên cũ Họa Mi phản hồi chiu chíu, bảo lục lọi tài thế nhưng còn ối chuyện chưa kể. Rồi xúc động hoài nhớ về “thời oanh liệt nay còn đâu”. Tôi bảo: “Cái bánh bao ngày xưa bao giờ chả to hơn cái bánh bao bây giờ!” (Lỗ Tấn)