Buộc thôi việc viên chức tự nghỉ việc quá bảy ngày/tháng

Buộc thôi việc viên chức tự nghỉ việc quá bảy ngày/tháng
TP - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.
 

Theo đó, viên chức tự ý nghỉ việc, tổng số từ 7 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch, năm dương lịch thì sẽ bị buộc thôi việc.

Viên chức phải chịu hình thức kỷ luật khiển trách khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật như: Vi phạm các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập đã được người có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; tự ý nghỉ việc tổng số từ 3 đến dưới 5 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 3 đến dưới 5 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng; gây mất đoàn kết trong đơn vị.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG