Bốn chặng hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2020

TPO - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc” năm 2020 bắt đầu từ ngày 30/4 đến ngày 2/9, gồm bốn chặng gắn với bốn chủ đề: Cảm ơn Tổ quốc, Thanh niên làm theo lời Bác, Tháng Bảy tri ân, Tự hào Việt Nam. Hành trình vừa được khởi cộng tại Quảng Trịnh với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Bốn chặng hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2020 ảnh 1
Bốn chặng hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2020 ảnh 2
Bốn chặng hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2020 ảnh 3
Bốn chặng hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2020 ảnh 4
Bốn chặng hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2020 ảnh 5  
Tin liên quan