Bốn bài thi vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư bị sửa điểm

TP - Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT), giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 28/2/2019.

Điểm đáng chú ý được Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện liên quan đến kỳ thi tuyển vào năm 2017. Tại thời điểm đó, Bộ KH&ĐT ủy quyền cho Tổng cục Thống kê tổ chức 1 kỳ thi tuyển công chức và kết quả tuyển dụng được 332 người.

Bên cạnh đó, Bộ KH&ĐT còn tổ chức 1 kỳ xét tuyển công chức đối với những người cam kết tình nguyện làm việc lâu dài tại các đơn vị ở miền núi, hải đảo, kết quả đã tuyển dụng được 36 người. Ngoài ra, có 5 đơn vị thuộc, trực thuộc bộ, trong đó có Tổng cục Thống kê tổ chức 5 kỳ thi tuyển viên chức và tuyển dụng được 64 người.

Thanh tra Nội vụ đánh giá, các trường hợp được tuyển dụng đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên, còn có đơn vị quy định điều kiện, tiêu chuẩn dự thi chưa phù hợp với quy định của pháp luật; yêu cầu của vị trí tuyển dụng không phù hợp với đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; bổ sung điều kiện dự thi nhưng không báo cáo Bộ KH&ĐT xem xét, phê duyệt; có hồ sơ không đáp ứng đầy đủ tiêu chí nhưng vẫn được hội đồng thi tuyển đánh giá đạt và được dự thi.

Cũng theo Thanh tra Bộ Nội vụ, việc tổ chức kỳ thi thực hiện chưa đúng quy định về thời gian nhận hồ sơ; nội dung thông báo tuyển dụng; thời gian thành lập hội đồng tuyển dụng; số lượng, tiêu chuẩn thành viên ban giúp việc, bố trí giám thị, phân công các thành viên các ban giúp việc...

Đáng chú ý đối với việc chấm thi, tổng hợp điểm cho thấy có 4 bài thi sửa chữa điểm làm thay đổi kết quả tuyển dụng. Trong các trường hợp này có 1 trường hợp đã thôi việc tháng 1/2018; 3 trường hợp còn lại thôi việc tháng 7/2019.

Liên quan đến việc bổ nhiệm, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành kiểm tra 825 hồ sơ công chức, viên chức giữ chức vụ hiện vụ lãnh đạo, quản lý. Qua kiểm tra, hồ sơ lãnh đạo cấp vụ và tương đương còn 4 trường hợp chưa có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên, 37 trường hợp thuộc Tổng cục Thống kê chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, và 25 trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ C. Hồ sơ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương có 16 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ; 5 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ. Có đơn vị còn không thực hiện kê khai lý lịch theo mẫu C và khai tài sản khi bổ nhiệm…

Về số lượng cấp phó, theo Thanh tra Bộ Nội vụ, đến nay còn 1 đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT, 4 đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê có số lượng phó trưởng phòng và tương đương vượt so với quy định.

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ KH&ĐT chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định, chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm xảy ra, đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Liên quan đến 4 bài thi sửa điểm, lãnh đạo Tổng cục Thống kê cho biết, khi bị phát hiện, 4 trường hợp này đã xin thôi việc và Bộ đã quyết định cho thôi việc. Đây là các trường hợp thi vào Cục Thống kê các địa phương chứ không phải vào Tổng cục.

Đợt thi đó do một Phó Tổng Cục trưởng làm Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng. Sau sự việc này, Tổng cục Thống kê sẽ siết chặt các kỳ thi, đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng, khách quan trong khi thi, dù “có nhiều sức ép nhờ vả”.

MỚI - NÓNG