Bộ Văn hóa đề nghị rà soát việc cấp phép, phòng chống cháy nổ ở karaoke

0:00 / 0:00
0:00
TPO - PGS.TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ký văn bản về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Công văn số 3432/BVHTTDL-VHCS về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường chiều 9/9 gửi các sở quản lý văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5910/VPCP-NC ngày 8/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về tình hình cháy và an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke, Bộ VHTTDL yêu cầu các sở quản lý văn hóa thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Bộ VHTTDL yêu cầu các Sở tham mưu UBND tỉnh/thành phố chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke theo sự phân cấp của Chính phủ quy định tại Điều 9, Điều 19 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; thực hiện rà soát theo thẩm quyền việc cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; kiểm tra chặt chẽ các điều kiện kinh doanh được quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Bộ yêu cầu các Sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và triển khai có hiệu quả Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL yêu cầu các sở chủ động tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật chuyên ngành về hoạt động karaoke, vũ trường và phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Các sở quản lý văn hóa báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên về Bộ VHTTDL trước ngày 30/9 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

MỚI - NÓNG