Bộ Tài chính xin hỗ trợ tái cơ cấu DN nhà nước

Bộ Tài chính xin hỗ trợ tái cơ cấu DN nhà nước
TP - Bộ Tài chính vừa đề nghị Ngân hàng Thế giới (WB) xem xét hỗ trợ Việt Nam nguồn vốn dài hạn với lãi suất thấp để triển khai Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

> Không thu phí hạn chế xe, hỗ trợ các DN
> Người nghèo được miễn phí sử dụng đường bộ

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đề nghị, trong thời gian tới WB tập trung hỗ trợ nói chung và Bộ Tài chính nói riêng quản lý kinh tế vĩ mô, chương trình vay phát triển chính sách, cải cách doanh nghiệp, xây dựng hệ thống thông tin tài chính Chính phủ, quản lý nợ công... để thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2020 của Việt Nam và chiến lược tài chính đến năm 2020.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG