Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước
Chiều 3/5, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đã trao Quyết định số 568/QĐ-BTC ngày 24/4/2018 của Bộ Tài chính bổ nhiệm có thời hạn ông Tạ Anh Tuấn, Quyền Tổng giám đốc KBNN giữ chức vụ Tổng Giám đốc KBNN.

Chúc mừng ông Tạ Anh Tuấn được tín nhiệm giao trọng trách mới, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải yêu cầu ông Tạ Anh Tuấn trong thời gian tới, tiếp tục trau dồi kiến thức, giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí trong nội bộ; chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính giao.

Đồng thời, tiếp tục tập trung chỉ đạo hệ thống KBNN, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện các đề án, cơ chế, chính sách theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và chiến lược phát triển hệ thống KBNN trong những năm tiếp theo hướng tới một kho bạc hiện đại, phục vụ hữu hiệu và đáp ứng tốt nhất yêu cầu của nền kinh tế...

Với trách nhiệm rất lớn của người đứng đầu KBNN, ông Tạ Anh Tuấn xin hứa, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của KBNN; chung tay cùng các cán bộ thuộc hệ thống KBNN thực hiện cải cách ổn định và phát triển hệ thống, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao./.

Theo Theo Báo chính phủ
MỚI - NÓNG
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: Các cấp bộ Đoàn cần nêu cao khát vọng cống hiến, lẽ sống tuổi trẻ
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: Các cấp bộ Đoàn cần nêu cao khát vọng cống hiến, lẽ sống tuổi trẻ
TPO - Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, thế hệ trẻ Quảng Ngãi chính là những chủ nhân tương lai, đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh và mục tiêu, tầm nhìn xây dựng đất nước đến năm 2030, 2045 như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.