Bộ Công an trình hai phương án đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Theo Bộ Công an, thực tiễn triển khai thực hiện việc cấp, quản lý giấy phép lái xe còn sơ hở, bất cập. Đồng thời, việc quản lý giấy phép lái xe chưa gắn với quản lý vi phạm của người tham gia giao thông.  

Tờ trình dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an đại diện Chính phủ trình Quốc hội. Đây là dự án luật được tách ra từ Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Theo Bộ Công an, trong quá trình xây dựng dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đã nghiên cứu, tham khảo pháp luật của nhiều nước. Qua đó cho thấy các nước đều có luật chuyên biệt về trật tự, an toàn giao thông, tách bạch với quy định về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải đường bộ.

Tờ trình cũng nêu rõ, thực tiễn triển khai thực hiện việc cấp, quản lý giấy phép lái xe còn sơ hở, bất cập. Việc quản lý giấy phép lái xe chưa gắn với quản lý vi phạm của người tham gia giao thông. Trong nhiều vụ tai nạn giao thông, trách nhiệm chủ yếu thuộc về người lái xe gây tai nạn mà chưa gắn trách nhiệm của các cơ quan đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Về phạm vi điều chỉnh, Bộ Công an cho biết, Chính phủ thảo luận và thống nhất Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định các vấn đề về: Quy tắc giao thông; đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe; đăng ký và cấp, thu hồi biển số xe cơ giới; tổ chức an toàn giao thông, chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ…

Tuy nhiên, còn có ý kiến đề nghị quy định vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe theo 2 phương án.

Phương án 1: Vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Phương án 2: Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) tiếp tục điều chỉnh vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xây dựng nội dung thuyết minh phù hợp cho từng phương án.

Theo Bộ Công an, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và quản lý quá trình chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ là các nội dung quan trọng nhất, xuyên suốt, quyết định kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển và ý thức chấp hành pháp luật của người lái xe khi tham gia giao thông, quyết định đến trật tự, an toàn giao thông và thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Như vậy, việc quy định vấn đề đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ góp phần đổi mới, hoàn thiện các chính sách, nội dung quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác tổ chức thực thi pháp luật. Đồng thời tạo bước chuyển biến cơ bản, bền vững trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra. “Đa số Thành viên Chính phủ đồng ý với Phương án 1”, tờ trình Bộ Công an nêu.

Theo tờ trình, để đáp ứng yêu cầu đổi mới, cải cách hành chính và thực tiễn về trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện nay, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp đã thống nhất để Bộ Công an báo cáo Quốc hội theo Phương án 1: vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, để bảo đảm tính hợp lý, đồng bộ và thống nhất, phù họp với chuẩn mực quốc tế, bảo vệ tính mạng, tài sản, bảo vệ quyền con người. Tuy nhiên do có ý kiến khác nên Chính phủ đưa ra phương án 2 để Quốc hội “tham khảo”.

Trước đó, tại cuộc họp báo Chính phủ, trả lời câu hỏi của phóng viên về thẩm quyền quản lý việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định không có sự tranh giành quyền quản lý trong làm luật.

“Việc đào tạo lái xe đã hoàn toàn được xã hội hóa, các cơ sở công lập, tư nhân đều được đào tạo, nhưng công tác cấp giấy phép sát hạch lái xe phải quản lý chặt chẽ để tránh việc giao bán bằng trên mạng. Việc này phải có kiểm soát, theo dõi chặt để tránh cắt đoạn”, ông Dũng cho hay.

MỚI - NÓNG