Bí thư Hà Nội: Làm rõ trách nhiệm về an ninh, an toàn nước sạch

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải
TPO - “Phải đặc biệt lưu ý đến việc đảm bảo an ninh nguồn nước. Các công ty cấp nước đều phải chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn nước sạch”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói.

Ngày 15/10, Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý, 3 tháng cuối năm 2019, khối lượng công việc cần phải thực hiện và hoàn thành rất lớn, trong khi bối cảnh tình hình dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp nên đòi hỏi phải có sự quyết tâm hơn của cả hệ thống chính trị.

Ông Hải đề nghị, quán triệt tinh thần kết luận Hội nghị T.Ư 11 khóa XII của Đảng, các cấp, ngành thành phố cần rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu của năm 2019, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2020.

Trong đó, cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đặc biệt lưu ý đến việc phải thực hiện thật tốt công tác chuẩn bị nhân sự, đảm bảo chất lượng, khách quan, đúng quy định; gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền.

Tương tự, với nhiệm vụ xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố, ông Hải lưu ý phải đảm bảo chất lượng, phát huy dân chủ, trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học, các ngành, các giới...

Về nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chỉ đạo tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; rà soát, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém và giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện kéo dài, phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng.

Đặc biệt, cần bám sát, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, thông qua Đề án quản lý theo mô hình chính quyền đô thị bảo đảm tiến độ.

Riêng về vấn đề cấp nước sạch đang được người dân rất quan tâm, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, cần đẩy nhanh các dự án cấp nước sạch đang triển khai trên địa bàn thành phố, nhất là các dự án đã giao cho các công ty tư nhân thực hiện, để đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho người dân.

Tuy vậy, phải đặc biệt lưu ý đến việc đảm bảo an ninh nguồn nước. “Các công ty cấp nước đều phải chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn nước sạch”, ông Hải nói.

Nhắc lại vụ việc nước sạch sinh hoạt của Cty nước sạch sông Đà có mùi lạ khiến nhân dân lo lắng mấy ngày qua, ông Hải cho biết, thành phố đã cung cấp thông tin đến báo chí để thông báo rõ cho nhân dân được biết.

“Đây là việc hết sức cần thiết. Chúng ta phải phát huy trách nhiệm giải trình, xử lý, và làm rõ trách nhiệm, nếu không người dân sẽ hoang mang” , ông Hải nói thêm.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm