BHXH đồng hành với lao động và doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
Gần 2 năm dịch COVID-19 xảy ra, BHXH Việt Nam luôn đồng hành và chia sẻ khó khăn với người lao động, doanh nghiệp.

Tính hết ngày 17/9/2021, cơ quan BHXH đã giải quyết cho 552 đơn vị tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền trên 674 tỷ đồng; xác nhận danh sách cho hơn 1,2 triệu lao động của 38.242 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ từ nhà nước.

Riêng gói giảm đóng về 0% vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã triển khai xong, với số tiền giảm đóng trên 4.300 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2020, BHXH Việt Nam cũng tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất với 1.847 đơn vị, với số tiền trên 786 tỷ đồng; xác nhận cho hàng trăm nghìn lao động bị mất việc làm, nghỉ việc không lương do dịch COVID-19 để nhận hỗ trợ từ nhà nước.

MỚI - NÓNG