Có 9 kết quả :

Xin chồng đừng coi em là nô lệ tình dục

Xin chồng đừng coi em là nô lệ tình dục

Không còn tình yêu, tình dục có nghĩa gì đâu, sự quan tâm chăm sóc giờ chỉ như một ôsin không lương. Thà anh làm em đau, em phải âm thầm chịu đựng một mình, còn hơn biết em đau nhưng anh làm lơ như không phải chuyện của mình.