Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền

Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền
TP - Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người gửi tiền, góp phần đảm bảo sự phát triển an toàn lành mạnh hoạt động ngân hàng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã chủ động triển khai các hoạt động nghiệp vụ, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

> Đề xuất hạn mức tiền bảo hiểm 200 triệu đồng
> Hạn mức bảo hiểm phải gấp 5 lần thu nhập

Triển khai chính sách, giám sát rủi ro

Trong 6 tháng đầu năm 2013, BHTGVN đã tích cực nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật BHTG và Nghị định 68 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHTG ban hành ngày 28/6/2013.

Trong giai đoạn các văn bản hướng dẫn Luật đang được soạn thảo, BHTGVN đã chủ động nghiên cứu, đề xuất với Chỉnh phủ, các Bộ, ngành liên quan về việc triển khai chính sách BHTG khi Luật có hiệu lực (hạn mức trả tiền bảo hiểm, phí BHTG, cấp Chứng nhận BHTG, thông tin, báo cáo…). Đối với những quy định không còn phù hợp, BHTGVN đề xuất phương án thực hiện với các cơ quan liên quan. Do đó, việc thực thi chính sách được đảm bảo kịp thời và liên tục.

Theo đó, tính đến cuối tháng 6/2013, BHTGVN thực hiện giám sát định kỳ đối với 100% tổ chức tham gia BHTG gồm 90 ngân hàng, 11 tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND) Trung ương và 1.141 QTDND cơ sở. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, vấn đề năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng được đặt ra khi chất lượng hoạt động chậm cải thiện, rủi ro không giảm.

Rủi ro đạo đức nổi lên là vấn đề nổi bật trong hoạt động ngân hàng vì nhiều cán bộ ngân hàng vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Nợ xấu và nợ quá hạn vẫn có xu hướng tăng, đặc biệt là các NHTM. Khả năng sinh lời của các ngân hàng tiếp tục suy giảm kể từ quý I/2011. Số lượng các đơn vị có rủi ro cao tăng so với cuối năm 2012.

Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN đã hoàn thành kiểm tra 15 NHTM, 139 QTDND cơ sở. Trong tháng 6, BHTGVN đã chỉ đạo các chi nhánh tiến hành rà soát, kiểm tra các QTDND có rủi ro cao trên địa bàn. Kết quả rà soát, kiểm tra sẽ giúp BHTGVN chủ động xây dựng, đề xuất phương án phù hợp đối với các tổ chức có mức độ rủi ro cao.

Cấp và thu hồi chứng nhận BHTG, thu phí BHTG

Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN đã thực hiện cấp mới, cấp đổi, cấp bổ sung, cấp lại 38 Chứng nhận BHTG và nội dung BHTG cho 25 đơn vị; thu hồi 2 chứng nhận BHTG do sáp nhập và giải thể bắt buộc. Các trường hợp tổ chức tham gia BHTG thành lập mới, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên, giải thể được kịp thời hướng dẫn cấp, thu hồi chứng nhận BHTG.

BHTGVN đã thực hiện thu phí BHTG của 1.229 đơn vị với tổng số phí thực nộp khoảng 1.303 tỷ đồng, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2012. Nhìn chung, các tổ chức tham gia BHTG triển khai và thực hiện nghiêm túc quy định về tính và nộp phí. Một số đơn vị chưa xác định đúng đối tượng được bảo hiểm dẫn đến tính, nộp phí BHTG chưa chính xác. Việc xác định mức phí riêng biệt đối với từng tổ chức tham gia BHTG đã được quy định tại Luật BHTG nhưng chưa được áp dụng do chưa có văn bản hướng dẫn.

Quản lý quỹ BHTG, thanh lý TCTD bị giải thể

Trên cơ sở cập nhật, phân tích tình hình biến động trên thị trường tài chính – tiền tệ, BHTGVN xây dựng các phương án đầu tư vốn phù hợp với quy định đảm bảo an toàn, phát triển vốn. Tổng số lãi dự tính thu được là khoảng 547 tỷ đồng (giảm 200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2012). Trong 6 tháng đầu năm 2013, lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ có xu hướng giảm (giảm khoảng 2% so với đầu năm 2013) ảnh hướng tới kết quả đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN.

Đối với một số tổ chức tham gia BHTG gặp khó khăn, BHTGVN thường xuyên theo dõi và kịp thời tổ chức các đoàn công tác khảo sát, đề xuất phương án xử lý nhằm tháo gỡ khó khăn trước mắt về khả năng chi trả.

Hiện, BHTGVN đang theo dõi quá trình thanh lý tại 4 QTDND cơ sở bị giải thể sau năm 2005 đã được chi trả BHTG. Trong 6 tháng đầu năm 2013, BHTGVN không thu hồi được tiền từ thanh lý, nguyên nhân chủ yếu là do người vay không có khả năng trả nợ. Đối với việc xóa nợ cho 29 QTDND cơ sở giải thể trước năm 2005, BHTGVN đang hoàn thiện hồ sơ chấm dứt hoạt động của các Hội đồng thanh lý theo quy định của pháp luật để cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
TPO - Với nhiều thành tích và sáng tạo trong hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng doanh nhân Thủ đô, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước. Sau 30 năm thành lập đến nay, HANOIBA đã có hơn 3.000 hội viên, tổng doanh thu khoảng 150.000 tỉ đồng/năm, tạo việc làm cho hơn 110 nghìn lao động.