Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý BHXH

0:00 / 0:00
0:00
Hội đồng quản lý BHXH vừa ban hành Nghị quyết về quy chế làm việc của hội đồng áp dụng từ ngày 17/9/2021.

Theo đó, nghị quyết quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức điều hành của Hội đồng quản lý BHXH; chủ tịch, các phó chủ tịch và các thành viên hội đồng; nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị, cán bộ giúp việc cho thành viên hội đồng ở các bộ ngành trung ương và văn phòng hội đồng; chế độ làm việc của hội đồng, các cuộc họp...

Hiện, các thành viên Hội đồng quản lý BHXH do Thủ tướng bổ nhiệm, trong đó Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch hội đồng, 1 phó chủ tịch chuyên trách, còn phó chủ tịch thường trực là Tổng giám đốc BHXH Việt Nam; thành viên hội đồng gồm lãnh đạo các bộ ngành như: LĐ-TB&XH, Y tế, Nội vụ, Quốc phòng, Công an, VCCI, Tổng Liên đoàn Lao động... Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý BHXH là 5 năm.

MỚI - NÓNG