Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027

TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 công bố Ban Chấp hành gồm 39 anh, chị. Anh Nguyễn Quang Minh được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hai Phó Bí thư Tỉnh Đoàn là anh Nguyễn Thành Luân và anh Phạm Thanh Giang.
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1
Tin liên quan