Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La khóa XIII

TPO - Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khoá XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 32 anh, chị. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành, đã bầu 11 anh, chị vào Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Sơn La khoá XIII.
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La khóa XIII ảnh 1